Welcome to Swansea Hot House

Free Trial

Join our tribe!

Mae’n bleser gennyf eich croesawu i Hot House Abertawe.

Rydym yn cynnig gwersi cerddoriaeth cyfoes, ensembles, corau, sesiynau recordio a theithiau cerddorol.

Rydym yn ymdrechu i greu awyrgylch sydd yn ysbrydoli ein myfyrwyr, a rhoi cyfleoedd unigryw iddynt dderbyn ein addysg gerdd arobryn.

Mae pob un o’n staff wedi derbyn hyfforddiant diogelu blynyddol ac yn gymwysedig I brawf DBS amgenach gyda’r Awdurdod Lleol.

Be am flasu gwers  AM DDIM ac ymuno â’r tylwyth yn Abertawe heddiw.     #hhwwansea #tribe

Rydym yn ysgol ddwyieithog (Cymraeg, Saesneg ac weithiau Ffrangeg)!

I am delighted to welcome you to Hot House Swansea where we offer contemporary music lessons, ensembles, choirs, recording and music tours. We strive to create an inspirational environment where students can access our award-winning music education. All of our staff receive annual safe-guarding training and are submitted to an enhanced DBS check with the Local Authority.

Book a FREE trial and join our #hhswansea #tribe today!

We are a bilingual (Welsh & occasionally French) speaking school!

Ffion Dafis

Contact Details

Email: swansea@hhmusic.co.uk   Phone: 07588 846 727

Ensembles

Swansea Jam Band – Summer 2019 All schools Thursdays 18:00pm - 19:00pm £150.00 Register Now
Swansea Harmonix Choir (Kids) – Autumn 2019 Olchfa comprehensive Saturdays 10:45-11:45 £110.00 Register Now
Swansea Hot Shots Band – Autumn 2019 St James’ Church St James' Church hall Wednesdays 16:30-17:30 £110.00 Register Now
Adults jazz band – Autumn 2019 St James' Church hall Wednesdays 6:30pm - 8:30pm £20.00 Register Now

Extra Curricular

Patron Hot House Music Schools Always! £0.83 Register Now

Abertawe - Swansea

Mae llofnodi yn rhwydd - Singing up is easy!

Unwaith bod chi wedi derbyn eich trial am ddim, bydd e’n bosib i chi llofnodi am gwersi rheolaidd trwy creu cyfrif gyda Hot House. Bydd y fideo yma yn cymrud chi trwyddo’r proses.

Rwy’n edrych ymlaen i cwrdd a chi yn fuan! #hhswansea #hhmusic

Once you have received your FREE trial, you can sign up for regular lessons by creating an account with Hot House. This video takes you through this process in easy steps. Looking forward to seeing you soon! #hhswansea #hhmusic

Find out more


Leave a Question

Got a question? Use the form below to contact us, and we'll get back to you!

  • We will use the information provided here to only respond to your enquiry. For further information on how we use your personal information, please see our Privacy Policy.

Sign up for a Free Trial

Want to sign up for a free trial? Fill out the form below and we'll get back to you.

  • We will use the information provided here to only respond to your enquiry. For further information on how we use your personal information, please see our Privacy Policy.