Welcome to Abertawe (Swansea) Hot House

Free Trial

Join our tribe!

Mae’n bleser gennyf eich croesawu i Hot House Abertawe.

Rydym yn cynnig gwersi cerddoriaeth cyfoes, ensembles, corau, sesiynau recordio a theithiau cerddorol. Rydym yn ymdrechu i greu awyrgylch sydd yn ysbrydoli ein myfyrwyr, a rhoi cyfleoedd unigryw iddynt dderbyn ein addysg gerdd arobryn. Mae pob un o’n staff wedi derbyn hyfforddiant diogelu blynyddol ac yn gymwysedig I brawf DBS amgenach gyda’r Awdurdod Lleol.

Be am flasu gwers  AM DDIM ac ymuno â’r tylwyth yn Abertawe heddiw. #HHMusicSwansea #joinourtribe

Rydym yn ysgol ddwyieithog (Cymraeg, Saesneg ac weithiau Ffrangeg)!

I am delighted to welcome you to Hot House Swansea where we offer contemporary music lessons, ensembles, choirs, recording and music tours. We strive to create an inspirational environment where students can access our award-winning music education. All of our staff receive annual safe-guarding training and are submitted to an enhanced DBS check with the Local Authority.

Book a FREE trial and join our #HHMusicSwansea #jointribe today!

We are a bilingual (Welsh & occasionally French) speaking school!

Nous vous souhaitons des bonnes fetes!

Ffion Dafis

Contact Details

Email: swansea@hhmusic.co.uk   Phone: 03303 200 880

Ensembles

E-Ukulele Band (Debut) – Subscription (Swansea) Online Wednesdays 11.15am - 12.15pm £30.00 Register Now

Extra Curricular

Patron Hot House Music Schools Always! £0.83 Register Now
VOX Visiting E-Speaker Programme Virtual Lecture Theatre Wednesdays - 18:00pm £0.00 Register Now
Jazz Academy (Debut) – Subscription Cherry Tree Hill Primary School and Online Saturdays 09.30am - 10.30am £30.00 Register Now
E-Jazz Academy (Elite) – Subscription Online Tuesdays 15.45pm - 17.30pm £70.00 Register Now
Jazz Academy (Pro) – Subscription Cherry Tree Hill Primary School and Online Saturdays 12.30pm -14.30pm £35.00 Register Now
Jazz Academy (Superstar) – Subscription Cherry Tree Hill Primary School Saturdays 10.45pm - 12.15pm £35.00 Register Now
VIP “DEBUT” PASS UK Access All "Debut" Bands £45.00 Register Now
VIP “PRO” PASS UK Access All "Pro" Bands £100.00 Register Now
VIP “SUPERSTAR” PASS UK Access All "Superstar" Bands £70.00 Register Now

Abertawe - Swansea

Mae llofnodi yn rhwydd - Singing up is easy!

Unwaith bod chi wedi derbyn eich trial am ddim, bydd e’n bosib i chi llofnodi am gwersi rheolaidd trwy creu cyfrif gyda Hot House. Bydd y fideo yma yn cymrud chi trwyddo’r proses.

Rwy’n edrych ymlaen i cwrdd a chi yn fuan! #hhswansea #hhmusic

Once you have received your FREE trial, you can sign up for regular lessons by creating an account with Hot House. This video takes you through this process in easy steps. Looking forward to seeing you soon! #HHMusicSwansea #hhmusic #hhontour

Find out more


Leave a Question

Got a question? Use the form below to contact us, and we'll get back to you!

  • We will use the information provided here to only respond to your enquiry. For further information on how we use your personal information, please see our Privacy Policy.

Sign up for a Free Trial

Want to sign up for a free trial? Fill out the form below and we'll get back to you.

  • We will use the information provided here to only respond to your enquiry. For further information on how we use your personal information, please see our Privacy Policy.